40122

İçme Suyu Hattında Yenileme

İlçemize içme suyunu basan motopomp bölgemizden suyun depolama alanına kadar olan 3 km lik asbest boru hattının yenilenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe olarak 3 km polietilen boru Belediyemize gelmiştir. Belediye Başkanımız Mitat İLHAN “eski asbest boru hattının çok sağlıklı olmadığı için, yeni tip polietilen boru ile değiştirilmesi gerektiğinin, daha temiz ve kaliteli içme suyu kullanmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız” dedi